test sondaj | Valoris

test sondaj

Sondaj de test

1. Intrebari cu raspunsuri multiple

1. Intrebari cu raspunsuri multiple

2. Intrebare cu scara liniara

2. Intrebare cu scara liniara

3. Intrebare cu raspuns unic

3. Intrebare cu raspuns unic

4. Intrebare cu lista de selectie

4. Intrebare cu lista de selectie

5. Nivel de satisfactie

5. Nivel de satisfactie

6. Raspuns lung

6. Raspuns lung

7. Raspuns scurt

7. Raspuns scurt

8. Raspuns tip cifre

8. Raspuns tip cifre

9. Selectie data

9. Selectie data

10. Selectie ora

10. Selectie ora

11. Selectie tip matrice

11. Selectie tip matrice

Valoare 1
Valoare 2
Valoare 3
Optiune 2
Optiune 3

12. Da sau nu

12. Da sau nu

13. Slider

13. Slider

Min 0
0
Max 100

14. Optiune de incarcare fisier

14. Optiune de incarcare fisier

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 5 MB

15. Adresa de email

15. Adresa de email

16. Nume

16. Nume